domyborinka.sk

O projekte

Spoločnosť A-MONT DOMY v spolupráci s realitnými kanceláriami najúspešnejšej svetovej siete RE/MAX Vám ponúkajú bývanie v novom obytnom súbore ucelenej zástavby rodinných domov v lone prekrásnych listnatých lesov Záhoria v obci Borinka.

Nový obytný súbor dostal meno podľa susediaceho hradu Pajštún, ktorý tróni 200m nad "Pajštúnskou alejou."
Samotná lokalita sa nachádza na začiatku obce Borinka, za Stupavským potokom. Jedná sa o lokalitu Záhumenice, z juhu ohraničenú nivou potoka, zo západu zataraseným kaňonom. Zo severu tvorí prirodzenú hranicu lesná cesta vedená po hranici lesa prírodnej rezervácie pod Pajštúnom a z východu je územie ohraničené lúčnymi plochami obecného chotára, lúkami a pasienkami, nachádzajúcimi sa na južných stráňach Malokarpatského masívu pod hradom Pajštún.

Celý obytný Súbor bol rozčlenený na 32 lukratívnych pozemkov, jednotlivé pozemky boli navrhnuté tak, aby sa v maximálnej miere rešpektovala pôvodná flóra a prírodné prostredie, čo vymedzilo jednotlivé nadštandardné výmery pozemkov.

Samotné domy sú situované medzi pôvodné vzrastlé stromy s maximálnym rešpektovaním pôvodnej prírody. Pozdĺž ulíc t.j. pozdĺž Pajštúnskej aleje sú vytvorené zelené pásy s bohatou flórou a vzrastlými drevinami.

Pajštúnsku alej lemuje upravený kľukatý potôčik s pôvodnou faunou a flórou. Pre výstavbu sú určené základné stavebné regulatívy, ostatné je ponechané na „Atypácky trojuholník“ - dialóg majiteľ - architekt - investor, tak aby bol podržaný charakter výstavby, pôvodný ráz prostredia a aby boli naplnené predstavy o bývaní v panenskej prírode.

Prečo ísť bývať práve sem:

  • 32 stavebných pozemkov s výmerami od 826m2 do 3072m2
  • prostredie v lone krásnej panenskej prírody priamo pod hradom Pajštún
  • pozemky pre nadštandartné solitérne rodinné domy
  • bezproblémové napojenie na Bratislavu a diaľnicu
  • bývanie, relax, rekreácia
  • okolie ideálne pre šport, relax, turistiku,cykloturistiku,...
  • bohatá história, krásna súčastvosť a veľká perspektíva
  • nadštandartné možnosti pre Vás a Vašu rodinu v o obci Borinka a taktiež v jej okolí
  • služby architekta